top of page

מהו אושר אמיתי?

מהו אושר אמיתי? איך משיגים אותו? ואיך זה קשור להצבת השאיפות שלך ולהשגתן?

אדם שנוטה לעבר הישרדות (הישרדות: תרומה לקיום או המשכיות. אין כאן כוונה רק להישרדות במובן הנמוך ביותר שלה כגון אוכל וקורת גג. הישרדות ברמה הזאת היא מאוד נמוכה. מצד שני הישרדות ברמה גבוהה קיימת במקום בו אנשים חיים באושר ומשיגים דברים), משיג משיג הנאה באמצעות פעולות הישרדותיות והחיפוש אחר שאיפות הישרדותיות.

הנאה אמיתית מובילה לאושר.

ניתן לומר שאושר הוא התגברות על מכשולים ידועים לעבר שאיפה ידועה ורצויה.

משרה טובה, יכולות בדרגת מיומנות גבוהה, שפע של יבולים, רכוש: אלה שאיפות. לאדם המאושר יש שאיפות מאוד מוגדרות בכל יום בשבוע, וגם שאיפות גדולות שלעברן הוא מכוון את מאמציו. האושר שלו לא נובע מהשגת שאיפותיו, אלא מהתגברות על מכשולים בדרך לאותן שאיפות.

אף אדם אינו מאושר בלי שאיפה ואף אדם לא יכול להיות מאושר בלי אמונה ביכולתו האישית להגיע לאותה שאיפה. הביטוי הגבוה ביותר של ביטחון הוא אמונתו של האדם בעצמו, בעתיד ובמין האנושי. בלי אמונה אין לאדם כל ביטחון.

אדם שמודד את ביטחונו במונחים של משרה טובה מסתכל בכוונה בצורה מוגבלת על חוסר הביטחון האמיתי של מעמדו. על פי האמונה הרווחת, אדם שעובד עבור ארגון שייתכן שיחזיק מעמד לאורך זמן או שייתכן שיהיה זמני, יהיה בטוח. עם זאת, הוא עשוי להגיע לתקופה בחייו שבה הוא כבר לא מסוגל יותר להסתגל, ולמצוא את עצמו פתאום מחוסר עבודה רק בגלל ההחלפה הזמנית של מועצת מנהלים או בגלל האנטגוניזם של מנהל עבודה. ביטחון יהיה מורכב מיכולתו של האדם הזה להסתגל לסביבתו, מהעובדה שהוא יהיה ערוך ומוכן לכל שינוי אפשרי בפקטורים שמשפיעים על משרתו ובהיותו בטוח ביכולתו להתמודד עם כל שינוי אפשרי. ביטחון הוא לא דבר סטאטי.

ביטחון יימצא רק באמונתו של האדם שהוא יוכל להשיג את שאיפותיו, ולמעשה, קיומן של שאיפות להגיע אליהן.

ללא שאיפות, תקוות, אמביציות או חלומות, זה כמעט בלתי אפשרי להשיג הנאה. אנשים רבים לא מבינים את זה.

ולמרות שהם מסוגלים להציב לעצמם שאיפות ולחתור להשגת השאיפות האלה, הם מאפשרים לאנשים הרסניים סביבם לא רק לערער את אמונתם ביכולתם האישית להשיג ביטחון והישרדות, אלא גם לשלול מהם את הזכות לנסח שאיפות בסדר גודל רצוי ולחתור להשגתן.

בשיטת ה-Processing שאני מומחה בה, קיימת הטכנולוגיה למצוא מהן השאיפות, החלומות או המטרות שלנו, ובעזרת כמה כלים מיוחדים להביא אותן לידי ביצוע.

אם אתה מתקשה בלמצוא את כיוונך או שאיפותיך בחיים, או בלהשיגן, צור איתי קשר.

הדרכות נוספות

bottom of page