קורס לבניית ביטחון עצמי אונליין

מה מונע ממך לפתח ביטחון עצמי גבוה?

פתוח!

פתוח!

פתוח!

יעלה בקרוב

מהן הפחתות הערך שאתם עושים לעצמכם? 

כתבו עכשיו בתגובות ואני מבטיח להשיב לכל אחד ואחת! 

חלק 1
מה מונע ממך לפתח ביטחון עצמי גבוה?
לחצו על השיעור שברצונכם לצפות
(מומלץ לצפות לפי הרצף)