top of page

תהליכים אישיים של קלירינג

התהליכים האישיים של קלירינג עוסקים בעבודה עמוקה על הנפש, השכל והתודעה. כבר במחקר הראשוני על קלירינג בשנות ה-50 התגלה שלאדם יש חלק בשכל ששולט בו, במלוא המובן המילה, וגורם לתוצאות שליליות בחייו. אותו מנגנון בשכל שלנו (הנקרא בקלירינג "השכל התגובתי"), הוא הגורם היחיד למחסומים הפנימיים שאנו חווים בחיים, הגורם היחיד לפחדים, הספקות, הרגשות הבלתי רצויים וההתנהגויות הלא הגיוניות שלנו, והוא זה שמונע מאיתנו לממש את מלוא הפוטנציאל שלנו.

אותו חלק של השכל מורכב מכל החוויות המכאיבות שאי פעם עברנו, שמשפיעות עלינו כיום ללא הפסק - שקבורות עמוק מתחת למודעות שלנו.

בטיפול קלירינג נפטרים מההשפעות השליליות של החלק הזה של השכל, כלומר מבטלים את ההשפעות השליליות של כאבי העבר, בעזרת טכניקות זיכרון מיוחדות והתמודדות עם אותם כאבים, עד שאינם משפיעים יותר באופן שלילי. במהלך הקלירינג, משתמשים בשיטת זיכרון וחשיבה מיוחדת, בה ניתן להיזכר בזכרונות שלא היינו מודעים להם, בהכרה מלאה, ולהשיב אותם למודעות המלאה שלנו כזיכרונות ובכך לשחרר אותנו מהשפעותיהן השליליות.


טיפול קלירינג הוא לא היפנוזה, NLP, פסיכולוגיה או כל שיטת טיפול אחרת. 

הדרך הטובה ביותר לחוות טיפול של קלירינג הוא להגיע לכנס הקלירינג, סמינר של יומיים בו לומדים, מקבלים ומעבירים טיפול של קלירינג תחת צוות מקצוענים.  

bottom of page